Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Łomża

2019-11-01

W piątek, 25 października odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Łomżyńskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Po odczytaniu sprawozdań poszczególnych organów Oddziału udzielono absolutorum ustępującemu Zarządowi oraz podziękowano za bardzo dobrą współpracę w mijającej kadencji. W ciągu ostatnich czterech lat Zarząd Oddziału zorganizował wiele spotkań oraz szkoleń,  w których brali udział zarówno członkowie stowarzyszenia, jak też zapraszani goście z takich instytucji jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru technicznego czy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Po części sprawozdawczej dokonano wyboru nowych władz Oddziału.

Obecnie Organy Oddziału pracują w następujących składach:

 

 

Zarząd:

Prezes - Kazimierz Boguski

Wiceprezes - Mariusz Semenowicz

Wiceprezes - Paweł Bartliński

Skarbnik - Tadeusz Grzeszczyk

Sekretarz - Ewa Ossowska

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca - Jolanta Krawczyk

Członek - Mariusz Zabielski

Członek - Bogdan Bogucki

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący - Remigiusz Lewandowski

Członek - Magdalena Modzelewska - Jaszczurowska

Członek - Kamil Przeździecki

Jeszcze raz dziękujemy członkom dotychczasowego Zarządu oraz pozostałych Organów Oddziału a nowym życzymy aby nowe pomysły oraz samozaparcie w ich realizacji przyczyniały sie do dalszego rozwoju Oddziału w Łomży.