Bezpłatne seminarium w Łomży

2016-07-20

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy Oddział w Łomży zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium.
Seminarium skierowane jest do Wszystkich zainteresowanych a w szczególności do
pracodawców, osób kierujących pracownikami jak również pracowników.

Termin seminarium - 27 lipca 2016r. od godziny 9°°.
Miejsce seminarium - Park Przemysłowy Łomża przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 166.
Program seminarium:

  • 9:00 - 11:00 Udzielania Pierwszej Pomocy oraz pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) - prowadzący mgr Piotr Dubiel specjalista ratownictwa medycznego.
  • 11:00 - 13:00 Analiza zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i sposoby zwiększania świadomości dotyczacej przeciwdziałaniu wypadkom i występowaniu zagrożeń - prelegent PIP, Inspektorat Okręgowy w Białymstoku, Oddział w Łomży

Do dnia 26 lipca 2016r przyjmowane będą zgłoszenia uczestnictwa w Seminarium.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres:

lomza@ospsbhp.pl lub kontakt@pwkabo.pl