19 września - Dzień Pracownika Służby BHP

2020-09-19

Dzisiaj, 19 września, przypada Dzień Pracownika Służby BHP. Z tej okazji składamy wszystkim kolegom i koleżankom najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za codzienny trud ponoszony na rzecz zwiększenia świadomości i bezpieczeństwa w pracy. 

Służba BHP to bardzo ważna część struktury organizacyjnej każdego zakładu pracy. Wszelkie działania i czynności, jakie podejmujecie zmierzają do poprawy warunków pracy w firmie. Jednak codzienna praca w służbie BHP to wyzwanie, któremu czasami nie łatwo podołać.

Tym bardziej składamy Wam najlepsze życzenia, żeby każdy dzień Waszej pracy przynosił poczucie satysfakcji i zadowolenia, był inspiracją do nowych działań i jeszcze lepszej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz kształtowania kultury bezpieczeństwa.

Życzymy Wam wielu sukcesów zawodowych, siły i motywacji do pełnienia tej niezwykłej służby.

Zarząd Oddziału w Łomży